Valdas Urniežius

Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktorius.

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Tel. (8449) 55 188, mob. 8 620 37 516

Alvida Zobielienė

Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Tel. (8449) 55 188