Atsakymai į Jūsų pateiktus klausimus bus paskelbiami šiame lange neskelbiant paklausėjo duomenų. 

Taip pat laukiame pasiūlymų, pastabų, nuomonių į kurias būtinai atsižvelgsime gerinant mokyklos darbo kokybę.