Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Informacija apie laisvą ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

  ŠILALĖS RAJONO KVĖDARNOS DARŽELIS “SAULUTĖ” (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žalioji  g. 7, LT-75346, Kvėdarna, Šilalės r. tel. 8 449  551 88, el. p. kvedarnosdarzelis@gmail.lt.;  www.saulute.silale.lm.ltduomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190325610) skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjo  pareigoms Šilalės r  Kvėdarnos darželyje „Saulutė“ nuo 2023 m. balandžio 3 d. užimti. Darbo sutartis – terminuota, darbo krūvis – 1,2 etato (pareigybės, 48 val. per savaitę).

1. Reikalavimai: Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją.

2. Pretendentas privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas);
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

3. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2023 m. kovo 27 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. darželio raštinėje adresu: Žalioji g. 7, LT-75346, Kvėdarna, Šilalės r.. siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu kvedarnosdarzelis@gmail.lt.. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

    Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. Nr. 8 620 37516, el. p. kvedarnosdarzelis@gmail.lt.

   Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

 

Darželio direktorius Valdas Urniežius   

Atnaujinta 2023-03-13