Mokytojai

Vardas, pavardė 

Pareigos 

Kvalifikacija 

Kontaktai 

Valdas Urniežius

 

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Informacinių technologijų vyr. mokytojas

Kūno kultūros vyr. mokytojas 

(8449)55188, mob. 862037516

valdas.urniezius@gmail.com 

Alvida Zobielienė 

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

(8449)55188 

kvedarnosdarzelis@gmail.com 

Stefanija Petrošienė 

Logopedė metodininkė 

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

Lina Ivanauskaitė-Bertašianė 

Socialinė pedagogė 

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

Laura Viliuvienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com   

Vilma Petrošienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 (8449)55188kvedarnosdarzelis@gmail.com 

Severina Antanavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

Indra Pudžemytė-Zabrynienė 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

Aušra Petkutė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

Lina Šiaudvytienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

 Dalia Šniepienė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

 (8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com   

Gintarė Ulskienė 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 (8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com  

Jolanta Beržinienė 

 Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

(8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com   

Milda Galdikaitė-Mikašauskienė 

Kūno kultūros vyr. mokytoja 

 (8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com   

Sigita Vasiliauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja 

 (8449)55188, kvedarnosdarzelis@gmail.com    

Atnaujinta 2023-01-19