Mokyklos istorija

Kvėdarnos pradinė mokykla-darželis įkurtas 1992 m. lapkričio 24 d. reorganizavus Kvėdarnos apylinkės vaikų darželį į pradinę mokyklą-darželį.  Nebelikus ikimokyklinio ugdymo grupių 1999 m. mokykla reorganizuota į Kvėdarnos pradinę mokyklą. 2002 metų rugsėjo 1 dieną buvo prijungti Drobūkščių, Bokštų ir Grimzdų pradinio ugdymo skyriai. 2005 m. rugsėjo 1 d. Drobūkščių pradinio ugdymo skyrius įsikūrė naujose patalpose. Tais pačiais metais Bokštų pradinio ugdymo skyrius buvo uždarytas ir vaikai, lankę šį skyrių, papildė Drobūkščių bei Kvėdarnos mokyklų klases.

Nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. mokyklai buvo suteiktas generolo Prano Liatuko vardas.

2008 m. rugpjūčio 31 d. buvo uždarytas Grimzdų pradinio ugdymo skyrius.

2008 m. rugsėjo 1 d. vėl pradėtas organizuoti ikimokyklinis ugdymas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Šilalės r. Kvėdarnos darželį "Saulutė"

Mokyklos misija

Misija – vaikų, jų tėvų ir pedagogų bendruomenė, siekianti ugdymo tikslų, savo gyvenimą grindžianti savarankiškumu, demokratiškumu, humaniškumu ir bendrosiomis vertybėmis.